فایل تحقیق : پایان نامه ارشد حقوق :بررسي تصميمات سازمان تعزيرات حكومتي درديوان عدالت اداري

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاداسلامي واحدبين الملل قشم

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد(M.A)

رشته: حقوق عمومي

عنوان:

بررسي تصميمات سازمان تعزيرات حكومتي درديوان عدالت اداري

استادراهنما:

دكترسيدمحمداحمدي

استادمشاور:

دكترابومحمدعسگرخاني

زمستان1392

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

عنوان: بررسي تصميمات سازمان تعزيرات حكومتي درديوان عدالت اداري

چكيده……………………………………………………………………………………………………………………………………..1

مقدمه وطرح بحث…………………………………………………………………………………………………..2

1-بيان مسأله……………………………………………………………………………………………………………2

2-اهميت مسأله………………………………………………………………………………………………………2

3-سابقه پژوهش…………………………………………………………………………………………………….3

4-جنبه جديد بودن و نوآوري در پژوهش……………………………………………………………………4

5– اهداف مشخص پژوهش……………………………………………………………………………………….4

6– هدف كاربردي……………………………………………………………………………………………………5

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

7-سوال اصلي………………………………………………………………………………………………………..5

8-فرضيه پژوهش …………………………………………………………………………………………………..5

9-واژگان كليدي…………………………………………………………………………………………………….5

10- روش پژوهش………………………………………………………………………………………………….6

11- موانع ومشكلات پژوهش……………………………………………………………………………………6

فصل مقدماتي…………………………………………………………………………………………………………7

مبحث 1: سابقه تعزيرات درقوانين ايران …………………………………………………………………… 7

مبحث 2:سازمان وتشكيلات تعزيرات حكومتي……………………………………………………………..8

بخش اول: بررسي آيين دادرسي ناظربه تعزيرات………………………………………………………….13

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

فصل اول: بررسي قواعدومقررات ماهوي درتعزيرات حكومتي…………………………………………….13

مبحث ا: قوانين تعزيرات حكومتي ،نظام صنفي،حمايت از حقوق مصرف كنندگان واصلاح قانون نظام صنفي…………………………………………………………………………………………………………….14

مبحث 2: قانون تعزيرات حکومتي امور بهداشتي و درماني …………………………………………..49  

مبحث 3: قانون نحوه اعمال مبارزه با قاچاق کالاوارزمصوب12/2/1374مجمع تشخيص مصلحت نظام……………………………………………………………………………………………………………………….69

فصل دوم: بررسي نظري وچگونگي قواعدومقررات شكلي تعزيرات حكومتي…………………………..80

مبحث 1: آيين دادرسي درسازمان تعزيرات حكومتي …………………………………………………….80

مبحث 2: ويژگي رسيدگي درشعب تعزيرات حكومتي …………………………………………………..81

مبحث 3: راي درشعب تعزيرات حكومتي…………………………………………………………………….84

بخش دوم:بررسي قواعدشكلي وماهوي ديوان عدالت اداري دررسيدگي به پرونده هاي تعزيرات حكومتي ………………………………………………………………………………………………………………..85

فصل اول:قانون تشكيلات وآيين دادرسي ديوان عدالت اداري مورخ 22/9/1390 مجلس وتفسيربند 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري وراي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري…………………………………………………………………………………………………………………….86

مبحث 1: تشكيلات ديوان عدالت اداري………………………………………………………………………86

مبحث 2: آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ………………………………………………………………..88

مبحث 3: تفسيربند 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري وراي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت………………………………………………………………………………………………………………….115

فصل دوم :  مواردرسيدگي درشعب ديوان عدالت …………………………………………………….. 117

مبحث ا:قاچاق كالا وارز…………………………………………………………………………………………117

مبحث 2:بهداشتي ودارودرمان………………………………………………………………………………… 119

مبحث 3: صنفي ………………………………………………………………………………………………….. 121

مبحث 4: غيرصنفي…………………………………………………………………………………………………123

نتيجه گيري نهايي…………………………………………………………………………………………………..125

منابع ومأخذ………………………………………………………………………………………………………… 127


چكيده :

دراين پژوهش کوشش شده می باشد تاحدامكان وبا در نظر داشتن ضرورت هاي موجود به قوانين ومقررات حاكم بر سازمان تعزيرات حكومتي پرداخته گردد.ازجمله مصوبات ؛مجمع تشخيص مصلحت نظام ، مجلس شوراي اسلامي،آيين نامه هاي هيأت وزيران و….

علاوه برمواردمزبور دراين مجلد کوشش شده كه تأثیر سازمانهاي همكاربا سازمان تعزيرات حكومتي كه به موجب قوانين ومقررات مربوطه درمقام اعمال نظارت وايفاي وظايف ومأموريتهاي محوله درخصوص فرآيندهاي اقتصادي وحوزه سلامت مي باشند،تبيين گردد.

ازجمله؛ سازمان حمايت ازمصرف كنندگان وتوليدكنندگان،سازمان صنعت ، معدن وتجارت  ،دانشگاه هاي علوم پزشكي ومراكز بهداشت،اتحاديه ها، اتاق وشوراهاي اصناف وسايردستگاههاي ذيربط كه قانونگذارمشخص نموده می باشد، پرداخته گردد.مضافاًاينكه درابتدا اركان متشكله سازمان ونحوه رسيدگي درشعب بدوي وتجديدنظربيان گرديده می باشد .

بخش دوم اين پژوهش به نحوه وآيين رسيدگي به پرونده هاي سازمان تعزيرات حكومتي درديوان عدالت اداري اختصاص يافته می باشد .كه درمقام تشريح وتبيين طريق مزبورمقدمتاً نكاتي چنددرخصوص توضیح وظايف ،حدوداختيار،مسئوليت ها، نحوه رسيدگي وفعاليت ها درديوان عدالت اداري به اختصار ابراز شده می باشد .سپس به صورت جامع وكامل سيري ازپرونده هاي مهم مطرح سازمان تعزيرات حكومتي درديوان عدالت اداري ورويه هاي ايجادشده مورد بررسي ،تجريه وتحليل واقع شده می باشد .

لازم به توضيح می باشد ازآنجاكه صلاحيت ها و وظايف شعب تعزيرات حكومتي حول4 محورطبقه بندي مي شوددراين پژوهش نيزسعي شده پرونده هاي مهم مرتبط با قاچاق كالا وارز، بهداشتي،دارويي ودرمان ، صنفي وغيرصنفي مطروحه سازمان ،درديوان عدالت اداري به تفكيك اهميت وازحيث ايجاد رويه قضايي مورد بررسي وپژوهش قرارگيرد.

عمده نتيجه حاصل ازبررسي هاي صورت پذيرفته وتحقيقات به اقدام آمده مبين اين مطلب می باشد كه كليه آرا وتصميمات شعب سازمان تعزيرات حكومتي قابل شكايت وطرح درديوان عدالت اداري  مي باشد.اما آن چیز که قابل توجه مي باشد اين می باشد كه به موجب تبصره (2 )ذيل ماده (50) قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا وارز مصوب 3/10/92 مجلس شوراي اسلامي آراي صادره ازشعب تعزيرات حكومتي در ارتباط با پرونده هاي قاچاق كالا وارز قابل اعتراض درديوان عدالت اداري وسايرمراجع قضايي نيست . البته قابل ذكراست كه قانون پيش گفته پس از جري تشريفات مقررقانوني ودرج درروزنامه رسمي ومضي فرجه مربوطه قابل اجرا مي باشد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :135 صفحه

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***