دانلود فایل: پایان نامه ارشد حقوق: بررسی مبانی خیارات و تاثیر زوال مبنای خیارات بر سقوط آنها

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق


پرديس بين المللي ارس

گروه حقوق

پایان نامه براي دريافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته ي حقوق گرايش خصوصي

عنوان:

مطالعه مبانی خیارات و تاثیر زوال مبنای خیارات بر سقوط آنها

استاد راهنما:

دکتر رضا سکوتی نسیمی

استاد مشاور:

دکتر ابراهیم شعاریان ستاری

پاییز 1392

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

در مورد مبنای خیارات در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه، بین حقوقدانان و فقها اتفاق نظر هست. با این تفاصیل بایستی گفت که مبنای بعضی از خیارت شرط صریح و ضمنی، مبنای بعضی دیگر قاعده لاضرر و مبنای بعضی دیگر از خیارات نیز  علت های خاص همانند روایت می­باشد، و مطالعه مبنای خیارات یکی از مباحث اصلی این پایان­نامه می­باشد.

همچنین این موضوع که آیا با انتفای مبنای خیارات، بازهم می توان به خیارات را باقی دانست و به صاحب خیار اختیار فسخ معامله را با وجود انتفای مبنای خیار وی، داد یا خیر؟ یکی از مباحث اختلافی در حقوق ایران و فقه امامیه می­باشد. و با وجود اهمیت مساله یک قاعده کلی در این مورد، در فقه امامیه و حقوق ایران وجود ندارد و نویسندگان قانون مدنی نیز با در نظر داشتن اختلاف فقها و تعدد آراء، قاعده عامی را در این خصوص وضع نکرده و فقط در مواد 421 و 478 قانون مدنی دو حکم به ظاهرمتعارض را مقرر کرده­اند. به نظر می­رسد برای مطالعه موضوع حاضر بایستی به عنوان مقدمه مبانی خیارات مورد مطالعه قرار گیرد. با مطالعه مبانی خیارات، بایستی گفت که اراده طرفین(شرط ضمنی یا صریح) و قاعده لاضرر دو مبنای اصلی خیارات در حقوق ایران و فقه امامیه می باشند؛ در خیارات که مبنای آنها قاعده لاضرر می­باشد با انتفای ضرر و مبنای خیار، بایستی قائل به سقوط خیار گردید. همانطور که ماده 478 مقرر می دارد. اما خیاراتی که مبنای آنها، اراده متعاقدین می­باشد تنها با اراده صاحب خیار، ساقط می گردد. به همین علت می باشد که در ماده 421 قانون مدنی، پرداخت مابه التفاوت قیمت موجب زوال خیار محسوب نشده می باشد؛ زیرا مبنای خیار غبن، شرط ضمنی می باشد.

فهرست مطالب

 

مقدمه. 1

الف-اظهار مساله. 1

ب-پیشینه پژوهش. 2

ج- سئوالات پژوهش. 3

د- فرضیات پژوهش. 3

و-اهداف پژوهش… 4

ط-ساختار پژوهش. 4

فصل اول-کلیات.. 5

مبحث اول –  مفهوم و ماهیت خیار. 6

گفتار اول- مفهوم خیار. 6

گفتار دوم – ماهیت خیار. 8

گفتار سوم – انواع خیارات.. 11

گفتار چهارم – مجرای خیارات.. 12

بنداول –ماهیت لزوم و جواز. 12

بند دوم- جریان خیار در عقد جایز. 18

مبحث دوم – سقوط خیارات.. 19

گفتار اول – اصل قابل اسقاط بودن خیارات.. 20

گفتار دوم-  علت های سقوط خیارت.. 20

بند اول – اسقاط ارادی حق خیار. 21

الف – تعریف اسقاط حق و ارکان آن. 21

ب- شرط سقوط خیارات.. 23

1- شرط سقوط قبل از عقد. 24

2 -شرط سقوط در ضمن عقد. 26

بند دوم – انقضای مهلت.. 29

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

فصل دوم – مبنای خیارات.. 32

گفتار اول – عیوب رضا 33

گفتار دوم – قاعده لاضرر. 36

بند اول – جبران ضرر به عنوان مبنای خیار غبن.. 37

بند دوم – جبران ضرر به عنوان مبنای خیار عیب.. 38

بند سوم – جبران ضرر به عنوان مبنای خیار تخلف وصف… 39

بند  چهارم- جبران ضرر به عنوان مبنای خیار رویت.. 40

بند پنجم – جبران ضرر به عنوان مبنای خیار تاخیر. 40

بند پنچم- جبران ضرر به عنوان مبنای سایر خیارات.. 42

گفتار سوم –  غرر. 43

گفتار چهارم –حاکمیت اراده 44

بند اول- شرط صریح.. 44

بند دوم- شرط ضمنی.. 44

الف-  مبنای خیار غبن.. 45

ب- مبنای خیار تخلف وصف… 46

ج- خیار عیب.. 48

فصل سوم – تاثیر انتفای مبنای خیار در سقوط آن. 49

مبحث اول – قاعده کلی.. 50

گفتار اول – تاثیر انتفای مبنای خیار در خیارات مبتنی بر قاعده لاضرر. 51

گفتار دوم- تاثیر انتفای مبنای خیار در خیارات مبتنی بر حاکمیت اراده 54

مبحث دوم – مطالعه موضوع در اقسام خیارات.. 55

گفتار اول – خیار تاخیر ثمن.. 55

گفتار دوم -خیار تخلف وصف… 57

بند اول – مبیع کلی.. 58

بند دوم – مبیع معین.. 59

گفتار سوم -خیار غبن.. 60

گفتار چهارم- خیار رویت.. 61

گفتار پنچم- خیار عیب.. 62

بند اول – فقه امامیه. 63

بند دوم – حقوق موضوعه ایران. 65

گفتار ششم – رفع عیوب موجب ایجاد حق فسخ در عقد نکاح و تاثیر آن در سقوط خیار. 69

بند اول-عیوب موجب ایجاد خیار در عقد نکاح. 69

بند دوم – تاثیر رفع عیوب بر حق فسخ.. 72

گفتار هفتم – خیار تفلیس… 74

الف-ماهیت حق  استرداد مبیع. 77

ب-ماهیت حقوقی امتناع از تسلیم مبیع. 78

گفتار هشتم – حق فسخ ماده 424 قانون تجارت.. 82

بند اول – مفهوم و ماهیت حق فسخ ماده 424 قانون تجارت.. 82

بند دوم – تاثیر انتفای مبنای خیار ماده 424 در سقوط آن. 86

بند سوم-ارتباط ماده 424 قانون تجارت با ماده 421 قانون مدنی.. 87

مبحث سوم – تاثیر انتفای مبنای خیار در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین 91

نتیجه گیری.. 98

منابع. 105

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :122 صفحه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***