فایل پژوهش: پایان نامه با عنوان امکان برقراری نظام پارلمانی و آثارحقوقی آن در ایران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه شیراز

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه ­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی حقوق عمومی

عنوان:

امکان برقراری نظام پارلمانی و آثارحقوقی آن در ایران

استاد راهنما

 دکتر نادر مردانی

اسفند 1391

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

 

از دیر باز ذهن متفکران و اندیشمندان حقوق اساسی به مقصود نیل به حکومتی مطلوب و کارآمد به تحلیل قدرت سیاسی و تشخیص قوای موجود معطوف بوده می باشد که نهایتا این امر منجر به شکل گیری اصل تفکیک قوا با دو برداشت 1- تفکیک مطلق و رژیم ریاستی و 2- تفکیک نسبی و رژیم پارلمانی گردیده می باشد . در مقام مطالعه این موضوع در کشورمان با پیروزی انقلاب اسلامی نظام تفکیک قوا به نحوی خاص و ظریف به اجرا در آمده می باشد به طوری که این نظام هم، بعضی از ویژگی های تفکیک قوای مطلق و هم بعضی از فاکتورهای تفکیک نسبی قوا را در خود دارد  . هر چند که نظام فعلی کشورمان که در آن ریاست قوه مجریه با مشارکت مستقیم مردم انتخاب می گردد ، نظامی مطلوب می باشد اما در سفر مقام معظم رهبری به کرمانشاه مطالبی در خصوص امکان تغییر نظام، به نظام پارلمانی از سوی ایشان مطرح گردید . این پژوهش ضمن مطالعه مهمترین ریشه‌های طرح چنین موضوعی پس از مطالعه خصوصیات و ارکان نظام‌های پارلمانی معروف دنیا به امکان برقراری نظام پارلمانی در ایران و نوع چینش جایگاه ها و آرایش‌های سیاسی در نظام جدید می پردازد و سرانجام اظهار می دارد که مقصود از تغییر نظام به نظام پارلمانی حذف انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب رئیس قوه مجریه از طریق نمایندگان مردم در مجلس می باشد به نحوی که اختیار کامل قوه مجریه کماکان در دست منحصر رئیس جمهور باشد. لیکن نهایتا با در نظر داشتن حذف انتخابات ریاست جمهوری جهت نیل به نظام مورد نظر به مطالعه ملزومات و انتقادات وارده همچون عدم وجود احزاب منضبط ، اصلاح قانون اساسی و تضعیف جمهوریت می‌پردازد .این پایان نامه نتیجه می گیرد با در نظر داشتن مقتضیات سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی ، همواره کشور در صدد دست‌یابی به نظامی می باشد که کمترین آثار منفی و بیشترین آثار مثبت را داشته باشد . لذا استقرار نظام پارلمانی در کشور می تواند تبعات مثبتی را در پی داشته باشد که در نهایت ضمن حل معضلات و موانع فعلی باعث کارآمدی بیشتر نظام خواهد گردید .

کلید واژه ها :   اصل تفکیک قوا ، نظام پارلمانی ، قوه مجریه

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

فصل اول: مقدمه

سا‌بقه علمی.. 4

هدف پژوهش.. 7

سوالهای فرعی.. 7

فرضیه ها 7

 

فصل دوم : مبانی و انواع تفکیک قوا 9

مبحث اول: تاریخچه تفکیک قوا : 10

مبحث دوم: مفهوم تفکیک قوا 14

مبحث سوم: مطالعه نظریات مختلف در خصوص تفکیک قوا 18

مبحث چهارم : انواع تفکیک قوا 29

2-4-1 اهمیت مطالعه تفکیک قوا 29

2-4-2: تفکیک مطلق قوا 30

2-4-3 علت های تفکیک مطلق قوا 30

2-4-4 : تفکیک نسبی قوا 33

2-4-4-1 خصوصیات نظام های مبتنی بر تفکیک نسبی.. 34

مبحث پنجم : آثار تفکیک قوا 35

2-5-1  شرحی در ویژگی های کلی نظام ریاستی.. 36

 

بند یک: استقلال قوا 37

الف- استقلال سازمانی.. 37

ب- استقلال کار ویژه ای.. 38

بند دو: قوه مجریه یک رکنی.. 38

الف- انتخاب رئیس جمهور با انتخابات عمومی.. 39

ب- مسئولیت وزرا در برابر رئیس جمهور. 39

بند سه: تعدیل در اقدام.. 40

1-5 -1-1 ذکر نمونه ی نظام ریاستی آمریکا 41

1-5-1-2  مطالعه اجزای نظام ریاستی آمریکا 42

بند یک: قوه مجریه. 42

الف- انتخاب رئیس جمهور. 42

1-اختیارات رئیس جمهور در حوزه قانونگذاری و قضایی: 43

الف) در حوزه قانونگذاری.. 43

ب) در امور قضایی.. 43

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-اختیارات رئیس جمهور در حوزه اجرایی.. 44

الف) اختیار وضع آئین نامه. 44

ب) ریاست سازمان اداری فدرال.. 44

ج) سایر اختیارات.. 44

بند دو: قوه مقننه. 45

بند سه: روابط قوه مجریه و قوه مقننه. 45

1- تأثیر احزاب سیاسی و گروههای ذی نفوذ. 46

مبحث ششم : نظام پارلمانی.. 47

مبحث هفتم:  رژیم نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی.. 47

1-7-1 ویژگی های نظام نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی.. 48

 

بند یک: ابعاد پارلمانی.. 48

بند دو: ابعاد ریاستی.. 50

بند سه: نظام های مختلط در دنیای اقدام.. 51

 

فصل سوم : مطالعه رژیم پارلمانی.. 52

3-1 تعریف پارلمانتاریسم : 53

3-2 تفکیک نسبی و نظام پارلمانی.. 54

3-3 مبانی نظری نظام پارلمانی : 55

بند یک: همکاری بین قوه مجریه و قوه مقننه. 56

بند دوم: تعادل میان قوه مقننه و قوه مجریه. 57

بند سه: دو رکنی بودن قوه مجریه. 60

3-4 انواع نظام پارلمانی.. 63

الف : نظام پارلمانی دو رکنی : 63

ب :  نظام پارلمانی یک رکنی : 63

3-5 انواع نظام های پارلمانی بر اساس ریاست کشور. 64

3-6 انگلیس نمونه معروف نظام پارلمانی.. 65

3-6-1 مطالعه اجزای نظام پارلمانی انگلیس…. 71

بند یک: پارلمان.. 71

بند دو: مقام سلطنت… 78

بند سه: نخست وزیر و کابینه. 80

بند چهار: احزاب سیاسی.. 82

 

فصل چهارم : ایجاد نظام پارلمانی در ایران.. 84

مبحث اول : نوع نظام فعلی ایران.. 85

4-1 -1 تاریخچه تفکیک قوا در ایران : 85

الف ـ تفکیک قوا در دوران مشروطه : 86

ب ـ تفکیک قوا در دوران پهلوی.. 87

ج : تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران.. 88

4-1-2 رهبری و تفکیک قوا 91

4-1-3 نوع نظام ایران.. 93

مبحث دوم: قابلیت اجرای نظام پارلمانی و موانع آن در ایران.. 96

4-2-1 ـ منشا طرح ایجاد نظام پارلمانی در ایران : 96

4-2-2 علت های و ابعاد مطرح شدن تغییر نظام سیاسی : 96

4-2-3 : ملزومات  و انتقادات وارده در خصوص برقرراری نظام پارلمانی در ایران : 98

4-2-3-1 حزب.. 98

1 ـ مزیت های نظام حزبی: 101

2-معایب نظام حزبی.. 102

4ـ2ـ3ـ2 عدم آگاهی شرکت کنندگان در همه پرسی.. 110

4-2-3-3 نظام پارلمانی و تضعیف جمهوریت : 111

4-2-3-4 اصلاح قانون اساسی.. 113

4-2-3-5 کار آمدی نظام : 116

مبحث سوم : آثار حقوقی نظام پارلمانی بر نهادهای سیاسی و حقوقی ایران.. 119

3-3-1 مدل قابل ارائه در نظام پارلمانی ایران : 119

3-3-2 ارائه الگوی متناسب با جایگاه و آرایش سیاسی مقاما ت عالی رتبه. 130

الف) رهبری-رئیس جمهور-نخست وزیر. 130

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

ب) رهبری- رئیس جمهور. 138

 

ج) رهبری- نخست وزیر. 138

د ) رئیس جمهور- نخست وزیر. 139

3-3-3 ویژگی ها و خصوصیات ریاست قوه مجریه و نظام پارلمانی : 140

3-3-4 مقام یا نهاد پیشنهاد کننده کاندیداهای ریاست جمهوری به مجلس
در نظام پارلمانی : 140

3-3-5 اکثریت لازم و نحوه اخذ آرا 145

3-3-6 تنفیذ حکم ریاست  جمهوری ، استعفای رئییس جمهور و عزل وی در نظام پارلمانی: 147

3-3-7 نوع قوه مجریه و ریاست کشور در نظام پارلمانی جدید : 148

3-3-8 آیین نامه گذاری قوه مجریه : 149

نتیجه گیری.. 151

فهرست منابع و مآخذ.. 159

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :182 صفحه

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***